Restaurování

Umělecká díla, mezi která patří i řada kovářských výrobků, historické památky a starožitnosti, podléhají působení času a jsou vystaveny různým přírodním a klimatickým jevům. Často však větší škody napáchají lidé neodbornými zásahy a pokusy o jejich opravu či záchranu. Restaurování určitého výrobku znamená provedení odborné opravy uměleckého díla a jeho zachování pro budoucí generace.

Nabízíme restaurování historických kovových objektů nebo vytvoření kopie dle původní předlohy.


Odeslat požadavek na restaurování